Industrihorn

Kahlenberg designer og produserer nødalarmer og signalapparater for bruk innen industri, områdevarsling og massevarsling. Disse advarselhornene er enkelthorn eller flerretningshorn for 360 graders lyddekning. Et stort utvalg av versjoner for varmt vær og oppvarmede versjoner for kaldt vær med eksplosjonssikre magnetventiler tilgjengelig. Hornene er utformet for innendørsdrift i farlige omgivelser og i de mest alvorlige av utendørssituasjoner. Signalhornene er i bruk ved kullanlegg, kjemiske anlegg, raffinerier, pit gruver og industrianlegg samt offentlige rom som skoleområder og golfbaner for generell varsling, tornadovarsel, brannalarm og evakuering. Den største av disse er brukt som tsunami varslingsapparat. De er utformet på en enkel måte og er ekstremt pålitelige sammenlignet med mer kompliserte lydgivende metoder. Industriell tidskontroller, tilpasset trådløsstyrt evakuering og varslingssystemer kan inkluderes for komplette systemer. Frittstående, selvdrevne enheter uavhengig av ekstern strømforsyning er også tilgjengelig.